top of page
Juez

Jurídic

Servei de consultoria jurídica

Constitució, fusions i dissolucions de societats mercantils, Cooperatives, Associacions

Modificacions als estatuts de societats

Tràmits d'escriptures
(societats, successions, donacions, compravenda, …)

Processos juridicolaborals, civils, mercantils i administratius

bottom of page