top of page

Laboral

Altes i baixes d'autònoms, servei domèstic

Altes, baixes i variacions dels treballadors

Assessorament i contractació de treballadors

Càlcul nòmines, liquidacions, pagues extres

Confecció liquidacions cotització treballadors davant la Seguretat Social

Gestió i seguiment d'incapacitat temporal i accidents de treball

Reclamacions i demandes davant de l'Autoritat Laboral i Jutjat social

Ajornament i fraccionament de deute de la Seguretat Social

Presentació impostos de models trimestrals i anuals retenció IRPF

Assistència i representació davant la Inspecció de Treball

Expedients de Regulació d'Ocupació

Negociació Col·lectiva

Fons Garantia Salarial

Estudi i tramitació de pensions i prestacions
(invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat, …)

Permisos de Residència i Treball, Reagrupació familiar, Permís estudiants

Tràmits ajuts i subvencions per a la contractació de treballadors

Prevenció de Riscos laborals

bottom of page